Hilaliahmer Cemiyeti

Hilaliahmer Cemiyeti 

Dr. Ahu PAKDEMİRLİ

Savaş sırasında yaralanan ve hastalanan bireylere yardım etmek amacıyla Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1868 yılında ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ kurulur. 1877’de ise Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını alır.

Cumhuriyetle beraber bu yardım kurumunun adı 1923’te Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, 1947’de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişir. Türk Kızılayı da denilen dernek hiçbir ayrım gözetmeden savaşta ve barışta özellikle afet durumlarında görev yapar. Sadece savaş durumunda, depremde veya yangında değil, muhtaç olanlara yardım eli uzatmak, kan bankacılığı ve pek çok eğitim Kızılayın görev kapsamındadır.

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında, Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay Haftası; Türk Kızılayı’nın kuruluş amacını ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatmak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratmak için kutlanır.
Kızılay’ın değerini bilip böyle köklü yapılarımıza sahip çıkalım.
Sağlıkla kalın.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s