Zeytin

Zeytin 

Dr. Ahu PAKDEMİRLİ

Bilim ve sanayinin buluşması, akademisyenlerle sanayicilerin kucaklaşması, yeni fikirlerin ürüne dönüşmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Teknoparklar oluşturulması düşünülür. Çünkü teknoloji üretmek için araştımacı insan gücü, ARGE faliyetleri, bilgi birikimi ve finansal kaynak gerekir. Bu amaçla 2001’de 4691 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıkar ve böylece TGB kurulması yasallaşmış olur. 2013 yılı itibariyle tüm Türkiye’de 53 tane TGB kurulur. Teknoparklar da TGB’lerde yer alır.
Teknopark, Uluslararası Bilim Parkları Birliği’nce (IASP) şöyle tanımlanır: “Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili; bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış; içinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.”
İngilizce’de bir tabir vardır. Win-win yani kazan-kazan! İşte teknoparklarda da kazan-kazan mantığı işler. Herkes kazanır. Sanayide rekabet artar, fikirler patentli ürünlere dönüşür, teknolojik bilgi ticaretleşir, üniversite mezunlarına iş imkanı doğar, sanayicilere de üniversitenin imkanlarından (kütüphane…) yararlanma olanağı ile bilgiye kolay ulaşımı sağlanır.
Türkiye’de bu faaliyetleri gösteren teknoparklar kuruldu ve kurulmakta. Ancak bir tanesi var ki çok özel. Özelliği ilk ve tek olmasından kaynaklanıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi SAĞLIK temalı ilk teknoloji geliştirme bölgesi olan DEPARK’ı mayıs 2013’ten beri hizmet veriyor. Türkiye’de kurulan 35. TGB, İzmir plakası gibi! 12 Mart 2014’te ise DEPARK ‘Zeytin’ adlı binayı açıyor. Zeytin Ege Bölgesi’ne hastır, sağlıktır, bilgeliktir, barıştır, hayattır. Bin yıllar geçse de meyve verir zeytin ağacı, bu nedenle zeytin istikrardır, sürekliliktir. DEPARK’ı İzmir’e dahası ülkemize kazandıranlara teşekkürü borç bilirim. Sağlıkta inovasyon günümüzün vazgeçilmezi. Sağlık, sanayi, teknoloji, bilim, araştırma, inovasyon bir olup Zeytin Binası’nda yeşerecek.
Sağlıkla kalın.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Köşe Yazılarım

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s