Cumhuriyet ve Sağlık

 

Cumhuriyet ve Sağlık

Osmanlı İmparatorluğu sağlığa ve sosyal hizmetlere önem verir; vakıflar, aşevleri, hastaneler kurar. Ama teşkilatlanmaları ancak 1839’da olur. ‘Beynelmilel Sıhhiye Meclisi’ kurulmasıyla sağlık ve sosyal yardım işlerinde teşkilatlanma başlar. Sonra değişik adlarla kurulan sağlık meclislerinin yerini 1906’da içişlerine bağlı bulunan ve sağlıkla ilgilenen “Sıhhiye Umum Müdürlüğü” alır. 1914’te İçişleri Bakanlığı’nın adı “İçişleri ve Sağlık Bakanlığı” olur.

Sağlık alanında batılılaşmak ve çağı yakalamak için 2 Mayıs 1920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulur. Cumhuriyet döneminde ise bu kurum daha da gelişir. Elbette sadece rejimin değişmesi cumhuriyet yönetiminin gelmesi değil, yapılan reformlarla yeni kurulan devlet her yönüyle ilerlemeye başlar. Atatürk, “Milletimizin sıhhatini korumak ve takviye etmek, ölümü azaltmak, nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların tahribine karşı koymak ve bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli, sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin etmek” sözleriyle açıklar sağlık politikasını.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında savaşın ve salgın hastalıkların daha yoğun olmasından dolayı, tedaviyi ön plana alan bir anlayışı getirir. Bunun için yasalar düzenlenir ve bazı değişikliklere uğrasa da günümüze kadar gelir bu yasalar. 1928’deki 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 1930’da çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu oldukça önemlidir.

Sıtmadan vereme pek çok bulaşıcı hastalıkla mücadele edilir. Diş Hekimleri ve hekimler için Tabip Odaları kurulur. Osmanlı zamanında açılan Tıp Okulu ise Tıp Fakültesi’ne dönüşür. Dispanserler, hastaneler, sanatoryumlar açılır.

21. yüzyıl Türkiyesi’nde, kadınıyla erkeğiyle cinsiyet ayrımı olmaksızın hekim olabiliyorsak, en gelişmiş ve modern cihazlarla çalışabiliyorsak, Türk hekimleri dünya çapında tanınıyor ve takdir topluyorsa unutmamak lazım bunu Cumhuriyet’e borçluyuz!

Cumhuriyetimiz’in 90. yılı kutlu olsun.

Sağlıkla kalın.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Köşe Yazılarım

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s