Bir Ayşe var

Bir Ayşe var doktora öğrencisi arkadaşım. Üniversitede araştırma yapmaya çalışan akademik ortamda yer edinmeye uğraşan. Araştırmaları için destek arayan aslında Ayşe gibi niceleri var.

Genç girişimcilere destek olmak, araştırmalarına kaynak olanaklarını öğretmek, akademik araştırmaların ticaretleştirilmesi sürecini anlatmak için “Sağlıkta inovasyon, Üniversiteden Sanayiye” başlıklı çalıştay DEÜ’de düzenlendi. Düzenleme komitesinde yeraldığım çalıştay kongre kıvamında oldu, çünkü çok yoğun katılım vardı. Sağlıkta inovasyonun cazibe odağı haline gelmesi sevindirici.

Konularının uzmanı konuşmacılar ile sanayi ve üniversite nasıl buluşmalı, ortak payda ne olmalı ve işleyişle ilgili pekçok konu irdelendi. Üniversite ile sanayi işbirliği oldukça önemli. Üniversitelerde pekçok araştırma yapılır ama bunlar hayata geçmezse, ürüne dönüşmezse kıymeti yok. Araştırma sonuçlarının buluşa, bu buluşların patentli ürün haline getirilmesi ve ticarileştirerek halka sunulması gerek. Sanayici tarafından bakarsak da bilimsel destekle üretim yapmak, işverimliliğinin artması, istihdam yaratılması, akademik vizyona sahip işgücüne ulaşması açısından değerli bu birliktelik.

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu sunumunda TTO yani Teknoloji Transfer ofislerinin önemini anlattı. İyi de nedir bu TTO? Araştırma sonuçlarının ticarileşmesini planlayan ve uygulayan birimdir yani bilginin ticari değere dönmesinde köprüdür.

Malum hangi sektörde olursanız olun bürokrasi engeline takılırsınız. TTO’lar sayesinde araştırmacılar karşılaştıkları bürokratik engelleri daha kolay aşar. Sadece bürokrasiyle ilgilenmez TTO. Üniversitelerde maddi imkansızlıklar nedeniyle atıl duran cihazları kullanılır hale dönüştürmek için alt yapı çalışmaları da yapar. Seminer, kongre düzenlemek, bilimsel ortama ilgi yaratmak da görevleri arasında.

Teknoloji Transfer Ofisleri ülkemizde mevcut, ama her üniversitede olması için desteklemek, üniversite-sanayi işbirliği projelerine öncelik tanımak gerekir.

Sağlıkla kalın.

 
Advertisements

Leave a comment

Filed under Köşe Yazılarım

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s